​Welkom bij het Sprintbit software ondersteunings - en hulpcentrum

​​​Auteursrechten

​De informatie in dit document, inclusief verwijzingen naar URL's en andere internetwebsites, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Tenzij anders aangegeven zijn de hierin afgebeelde voorbeeldbedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, mensen, plaatsen en gebeurtenissen fictief en hebben ze geen verband met een echt bedrijf, organisatie, product, domeinnaam, e-mail. adres, logo, persoon, plaats of gebeurtenis is bedoeld of moet worden afgeleid.

Het voldoen aan alle toepasselijke auteursrechtwetten is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Zonder de rechten onder het auteursrecht te beperken, mag geen enkel deel van onze webpagina's worden gereproduceerd, opgeslagen in of ingevoerd in een zoeksysteem, of overgedragen in enige vorm of op enige wijze (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of anderszins), of voor welk doel dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sprintbit Software.
Sprintbit Software beschikt mogelijk over patenten, patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de onderwerpen in dit document.

Tenzij uitdrukkelijk bepaald in een schriftelijke licentieovereenkomst van Sprintbit Software, geeft de verstrekking van dit document u geen enkele licentie voor deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of ander intellectueel eigendom.

Contact, Outside, Connected, Unconnected, Disconnected en andere soorten getallen en theorieën ontwikkeld om lotnummers te analyseren met behulp van geometrie en kleuren, de spelindeling die bekend staat als Ticket View en andere unieke kenmerken van Visual Lottery Analyzer zijn een intellectueel eigendom van Sprintbit Software en zijn sinds 2001 auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet worden gebruikt in andere software of andere vormen zonder licentie van Sprintbit Software.

Neem contact op met licentie@sprintbit.com voor licentie-informatie. Copyright © 2001 - Huidig ​​jaar Sprintbit-software. Alle rechten voorbehouden.