​Bine ați venit la Sprintbit Software Asistență și Centru de Ajutor

​​CONTRACT DE LICENȚĂ


Drepturi de autor ® Sprintbit Software 2001-Prezent Anul www.sprintbit.com - software toate versiunile
____________________________
Citiți cu atenție: Acest CONTRACT DE LICENȚĂ este un acord legal între dumneavoastră Utilizator (fie că este o persoană fizică sau o singură entitate)
și SPRINTBIT SOFTWARE pentru utilizarea din Sprintbit Software care include software pentru calculator și poate include suporturi asociate, materiale tipărite și materiale "online" sau documentația electronică ("SOFTWARE") Prin instalarea și/sau utilizarea SOFTWARE-ului sunteți de acord să vă supuneți termenilor din
prezentului CONTRACT DE LICENȚĂ . În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii acestui ACORD DE LICENȚĂ, nu descărcați și/sau nu utilizați
SOFTWARE de la Sprintbit Software
____________________________
LICENȚA ȘI TERMENII SOFTWARE-ULUI

Legile privind drepturile de autor și tratatele internaționale privind drepturile de autor, precum și alte legile și tratatele de proprietate intelectuală protejează SOFTWARE-ul este licențiat, nu vândut.

1) Puteți instala și utiliza o singură copie a SOFTWARE-ului pe un singur calculator.
2) Utilizați SOFTWARE-ul într-o rețea, cu condiția ca fiecare persoană care accesează SOFTWARE-ul prin intermediul rețelei trebuie să aibă o copie licențiată pentru acea persoană
3) Nu puteți închiria sau da în leasing SOFTWARE-ul
4) Toate drepturile de proprietate și drepturile de autor asupra SOFTWARE-ului (inclusiv, dar nu limitat la orice imagini, fotografii, animații, animații video, audio, muzică, text, jocuri, scripturi și applet-uri încorporate în SOFTWARE), a materialele tipărite care îl însoțesc, precum și orice copii ale SOFTWARE-ului sunt
deținute de Sprintbit Software. Legile privind drepturile de autor și tratatele internaționale prevederile tratatelor internaționale protejează SOFTWARE-ul. Prin urmare, trebuie să tratați SOFTWARE-ul ca orice alt material protejat prin drepturi de autor.
5) Puteți reproduce și distribui un număr nelimitat de copii ale SOFTWARE-ului NEÎNREGISTRAT cu condiția ca fiecare copie să fie o copie fidelă și completă, inclusiv toate notificările privind drepturile de autor și mărcile comerciale, și va fi însoțită de o copie a prezentului CONTRACT DE LICENȚĂ . Copiile SOFTWARE-ului pot fi distribuite ca produs de sine stătător sau incluse în propriul dumneavoastră produs.
Codurile de deblocare NU trebuie distribuite.
6) Limitări privind ingineria inversă, decompilarea și dezasamblarea. Nu aveți voie să faceți inginerie inversă, să decompilați sau să dezasamblați SOFTWARE-ul cu excepția și numai în măsura în care o astfel de activitate este în mod expres permisă de legea aplicabilă, fără a aduce atingere acestei limitări.
7) SOFTWARE-ul nu poate fi vândut sau inclus într-un produs sau pachet care intenționează să primească beneficii prin includerea de
SOFTWARE-ului. SOFTWARE-ul poate fi inclus în orice pachete sau produse gratuite sau non-profit.

GARANȚIE LIMITATĂ

NICI O GARANȚIE.
Sprintbit Software a acestui SOFTWARE își declină în mod expres răspunderea pentru orice garanție pentru SOFTWARE. SOFTWARE-ul și orice alt software asociat documentație este furnizat "așa cum este", fără nici un fel de garanție, expresă sau implicită, inclusiv, fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare la un anumit tip de scop, sau de nerespectare a drepturilor. Întregul risc care decurge din utilizarea sau a performanței SOFTWARE-ului rămâne în sarcina dumneavoastră.

NICIO RĂSPUNDERE PENTRU DAUNE.
În niciun caz autorul acestui software nu va fi responsabil pentru orice daune de orice fel (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea profiturilor de afaceri, întreruperea activității, pierderea de afaceri informații, sau orice alte pierderi pecuniare) care rezultă din utilizarea sau a incapacității de a utiliza acest produs, chiar dacă autorul acestui software a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. 
Deoarece unele state/jurisdicții nu permit excluderea
sau limitarea răspunderii pentru daunele indirecte sau incidentale, este posibil ca limitarea de mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Fără a aduce atingere oricăror alte drepturi, Sprintbit Software poate rezilia această LICENȚĂ în cazul în care nu respectați termenii și condițiile și
condițiile prezentei LICENȚE. În acest caz, trebuie să distrugeți toate copiile din SOFTWARE.

UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SOFTWARE-ULUI ÎNSEAMNĂ CĂ ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII NU TREBUIE SĂ UTILIZAȚI SOFTWARE-UL. PRIN INSTALAREA, DESCĂRCAREA, COPIEREA SAU UTILIZAREA ÎN ALT MOD A SOFTWARE-ULUI, RECUNOAȘTEȚI CĂ CĂ AȚI CITIT ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII, CĂ I-AȚI ÎNȚELES ȘI CĂ
SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ SUPUNEȚI ACESTORA. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚIILE, NU TREBUIE SĂ UTILIZAȚI SOFTWARE-UL.