​Üdvözöljük a Sprintbit Szoftver Támogatás & Segítség Centerben

​Forgalmazási Engedély

​MEGJEGYZÉS

A Sprintbit Software ("SZOFTVER") szoftver teljes telepíthető állományát a Sprintbit Software, ("LICENSZÁLLÍTÓ") kizárólag az alábbi feltételekkel bocsátja az Önök rendelkezésére terjesztés céljából. A LICENCIZÁTOR fenntart minden olyan jogot, amelyet kifejezetten nem biztosított az ÖN számára. A SZOFTVER minden másolatának tulajdonjoga a LICENCIZÁTOR kezében marad. ÖN vállalja a kizárólagos felelősséget az ÖN terjesztéséért.
a SZOFTVER terjesztéséért.

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A DOKUMENTUMOT. AZ A TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLY, AKI VAGY AMELY A
("ÖN") BELEEGYEZIK ABBA, HOGY A JELEN
TERJESZTÉSI LICENCBEN FOGLALTAKRA. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN LICENC FELTÉTELEIVEL
A TERJESZTÉSI LICENC FELTÉTELEIT, TILOS A SZOFTVER TERJESZTÉSE.

1. TULAJDONSÁG

Ez a SZOFTVER és a kapcsolódó szerzői jogok és szellemi tulajdonjogok a Sprintbit Software, , és/vagy beszállítóinak kizárólagos tulajdonát képezik. ÖN nem szerez semmilyen más jogcímet, jogot vagy érdekeltséget a SZOFTVEREN, mint
az itt megadott SZERZŐDÉSI LICENCEN kívül.

2. TERJESZTÉSI LICENC

ÖN korlátozott, nem kizárólagos, visszavonható, nem kizárólagos SZERZŐDÉSI LICENCET kap kizárólag a következőkre:

Készítsen teljes és változatlan másolatokat kizárólag a Sprintbit Software, , weboldalán (weboldalain) közzétett KISZERZETT verziójának telepítő programjáról, gépileg olvasható formában, kizárólag harmadik fél részére történő terjesztés céljából.
a harmadik fél által történő vásárlás céljából történő értékelés céljából, feltéve, hogy a KÓSOLÁSI verzió teljes tartalmát teljes egészében lemásolják, a fizetési, szerzői jogi és védjegyinformációkkal együtt. Bár a SZOFTVER nem értékesíthető, a SZOFTVER mások számára történő fizikai, CD-ROM vagy más fizikai formában történő rendelkezésre bocsátásáért terjesztési díj számítható fel.
mágneses adathordozón (azaz csak az adathordozó és a sokszorosítási szolgáltatás díját kell felszámítani). Ez a SZOFTVER az Egyesült Államok szerzői jogi törvényei és nemzetközi szerződéses rendelkezések alapján védett. Ez a SZOFTVER és a dokumentáció
Copyright (c) 2001 - 2010 by Sprintbit Software, Minden jog fenntartva.
Világszerte.

ÖN BELEEGYEZIK, HOGY NEM TERJESZTI A SZOFTVER REGISZTRÁLT VÁLTOZATÁT.
SEM A SZOFTVER REGISZTRÁCIÓS KÓDJÁT NEM TERJESZTHETI.

Ön vállalja, hogy a SZOFTVERT kizárólag olyan módon terjeszti, amely megfelel a SZOFTVER terjesztése szerinti joghatóság(ok)ban alkalmazandó valamennyi törvénynek, beleértve, de nem kizárólagosan, az alkalmazandó
a szerzői jogokra és egyéb szellemi tulajdonjogokra vonatkozó korlátozásokat.

3. KORLÁTOZÁSOK

ÖN nem távolíthat el a SZOFTVERről semmilyen védjegyet, kereskedelmi nevet, szerzői jogi vagy egyéb megjegyzést, és felelős ezek megőrzéséért az itt kapott másolatokon, valamint a biztonsági másolatokon történő reprodukálásáért.
a SZOFTVER bármely másolatán vagy a SZOFTVER más programokba vagy OLDALAKBA beolvasztott bármely részén.

Ön NEM adhat allicencet, és nem ruházhatja át a SZOFTVER másolatát másokra. A SZOFTVER üzleti titkokat tartalmaz. Ön NEM jogosult a SZOFTVERT dekompilálni, visszafejteni, szétszerelni vagy más módon ember által olvasható formára redukálni.
A Sprintbit Software előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül NEM MÓDOSÍTHAT, ADAPTÁLHAT, ÁTÜLTETHET, BÉRBEADHAT, LÉLEZHET, HITELEZHET, JAVASOLHATÓAN ELADHAT, VAGY EGYÉB módon SZERZŐDHET A SZOFTVERT, VAGY LÉTREADHAT A SZOFTVEREN VAGY ANNAK EGY RÉSZÉBEN ALAPULÓ SZÁRMAZÓ MŰVEKET LÉTREHOZHAT.


4. VÉDELEM ÉS BIZTONSÁG .
ÖN vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz, és minden ésszerű lépést megtesz a SZOFTVER védelme érdekében, hogy biztosítsa, hogy illetéktelen személy ne férhessen hozzá, és hogy ne legyen engedély nélküli másolás, közzététel, nyilvánosságra hozatal, vagy
vagy részlegesen, bármilyen formában történő terjesztése. ÖN tudomásul veszi, hogy a SZOFTVER értékes bizalmas információkat és üzleti titkokat tartalmaz, és hogy a jogosulatlan használat és/vagy másolás káros a LICENSZOR számára.

5. MEGSZÜNTETÉS .

a) A jelen SZERZŐDÉSI LICENC a felmondásig érvényes. A jelen SZERZŐDÉSI LICENCIA azonnali hatállyal, a LICENCIAJÁNLÓ értesítése nélkül megszűnik, ha ÖN nem tartja be a jelen LICENCIA bármelyik rendelkezését. A LICENSZOR az Önöknek küldött írásbeli értesítéssel azonnal visszavonhatja és megszüntetheti a jelen terjesztési engedélyt, ha az alábbi események bármelyike bekövetkezik: a jelen terjesztési engedély bármely rendelkezésének Önök általi megszegése.

b) A jelen szerződés alapján megadott SZERZŐDÉSI LICENCIA felmondása esetén a LICENCIAADÓ fenntartja a jogot, hogy a LICENCIAADÓt ért károk megtérítése érdekében szükséges jogi lépéseket tegye meg.

6. NYOMTATOTT MÉDIA KIADÓK

A nyomtatott sajtótermékek kiadóinak, akik ezt a SZOFTVERT CD-ROM-on vagy mágneses adathordozón, könyvvel kombinálva kívánják terjeszteni, bele kell egyezniük a jelen SZERZŐDÉSI LICENCIA valamennyi feltételébe, és ezen felül a könyv/CD-ROM kombináció egy példányát a Sprintbit Software rendelkezésére kell bocsátaniuk. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a info@sprintbit.org címen.

7. ÁLTALÁNOS .

A jelen SZERZŐDÉSI LICENC az USA Illinois államának törvényei szerint alkalmazandó és értelmezendő, és a LICENCIAJÁNOSÍTÓ és ÖN, valamint jogutódaik, engedményeseik és törvényes képviselőik javára szól. Ha a jelen SZERZŐDÉSI LICENCIA bármely rendelkezését az illetékes bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak találja bármelyik
az alkalmazandó jog szerint, az adott rendelkezés a megengedett legnagyobb mértékben érvényesíthető, és a jelen Licenc többi rendelkezése teljes mértékben hatályban marad. ALICENSZÁLLÍTÓ részére küldendő értesítéseket vagy egyéb közléseket ainfo@sprintbit.orge-mail címre kell el küldeni.

A jelen Megállapodás képezi a felek közötti teljes megállapodást a jelen Megállapodás tárgya tekintetében, és minden korábbi ajánlat, megállapodás, nyilatkozat, nyilatkozat és kötelezettségvállalás kifejezetten érvényét veszti és helyébe lép. A jelen Megállapodás nem módosítható vagy kiegészíthető, kivéve a LICENCZOR megfelelően felhatalmazott tisztviselője által aláírt írásbeli okirat útján.

8. KORMÁNYZATI FELHASZNÁLÁS .

Amennyiben a SZOFTVERT az Amerikai Egyesült Államok, annak ügynökségei és/vagy szervei ("USA kormánya") számára vagy nevében licencelik, az korlátozott jogokkal rendelkezik. Az Egyesült Államok kormánya általi felhasználás, sokszorosítás vagy nyilvánosságra hozatal a műszaki adatokra és számítógépes szoftverekre vonatkozó jogokról szóló záradék (c)(1)(ii) albekezdésében meghatározott korlátozások alá esik.
DFARS 252.227-7013 vagy a 48 CFR 52.227-19 kereskedelmi számítógépes szoftverek - Korlátozott jogok c) (1) és (2) albekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. A gyártó a Sprintbit Software

9. ELISMERÉS .

A SZOFTVER TERJESZTÉSÉVEL ÖN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA EZT A TERJESZTÉSI ENGEDÉLYT, MEGÉRTETTE AZT, ÉS ELFOGADJA A BENNE FOGLALT FELTÉTELEKET. Ha bármilyen kérdése van a jelen SZERZŐDÉSI LICENCZEL kapcsolatban, forduljon a LICENCIZENSZGÁLLÍTÓhoz a fent megadott címen.

Szerzői jog (c) 2001 - Jelen idő a Sprintbit Software által,
Minden jog fenntartva.