​Sprintbit Yazılım Destek ve Yardım Merkezine Hoş Geldiniz

​Dağıtım Lisansı

​DUYURU

Sprintbit Software ("YAZILIM") yazılımının tümünün kurulum yürütülebilir dosyası, Sprintbit Software, ("LİSANS VEREN") tarafından yalnızca aşağıdaki koşullar altında dağıtılmak üzere SİZE sağlanmıştır. LİSANS VEREN, SİZE açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar. LİSANS VEREN, YAZILIMIN tüm kopyalarının mülkiyetini elinde tutar. SİZİN dağıtımınız için tek sorumluluk SİZE aittir.
YAZILIM için.

LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLİCE OKUYUN. YAZILIMI KULLANMAYI AMAÇLAYAN KİŞİ VEYA KURULUŞ
BU YAZILIMI DAĞITMAK ("SİZ") BU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINA BAĞLI OLMAYI KABUL EDER.
DAĞITIM LİSANSI. EĞER BU LİSANSIN ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ
DAĞITIM LISANSI UYARINCA, BU YAZILIMI DAĞITMANIZ YASAKTIR.

1. MÜLKİYET

Bu YAZILIM ve ilgili telif hakları ve fikri mülkiyet hakları, Sprintbit Software'in ve/veya tedarikçilerinin münhasır mülkiyetindedir. SİZ, YAZILIM'da aşağıdakiler dışında hiçbir unvan, hak veya menfaat edinmezsiniz
burada verilen DAĞITIM LİSANSI haklarından daha fazladır.

2. DAĞITIM LİSANSI

SİZE yalnızca aşağıdakileri yapmanız için sınırlı, münhasır olmayan, geri alınabilir bir DAĞITIM LİSANSI verilmektedir:

Bu YAZILIMIN yalnızca Sprintbit Software'in web sitesinde (web sitelerinde) yayınlanan DENEME sürümünün kurulum yürütülebilir dosyasının eksiksiz ve değiştirilmemiş kopyalarını, yalnızca üçüncü bir tarafa dağıtmak üzere makine tarafından okunabilir biçimde oluşturmak
DENEME sürümünün tüm içeriğinin ödeme, telif hakkı ve ticari marka bilgileri yerinde olacak şekilde bütünüyle kopyalanması koşuluyla, üçüncü tarafça satın alınmak üzere değerlendirme amacıyla kullanılabilir. YAZILIM satılamasa da, bu YAZILIM'ın fiziksel, CD-ROM veya CD-ROM'lar üzerinde başkalarına sağlanması hizmeti için bir dağıtım ücreti alınabilir.
manyetik medya (yani yalnızca medya ve çoğaltma hizmetleri için ücretlendirme). Bu YAZILIM, Amerika Birleşik Devletleri telif hakkı yasaları ve uluslararası anlaşma hükümleri kapsamında korunmaktadır. Bu YAZILIM ve belgeler
Telif Hakkı (c) 2001 - 2010 Sprintbit Software, Tüm Hakları Saklıdır
Dünya çapında.

BU BELGENİN KAYITLI BİR SÜRÜMÜNÜ DAĞITMAYACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ
NE DE BU YAZILIM İÇİN HERHANGİ BİR KAYIT KODU DAĞITMAYACAKSINIZ.

YAZILIM'ı yalnızca YAZILIM'ı dağıttığınız yargı alanındaki (yargı alanlarındaki) geçerli tüm yasalara uygun bir şekilde dağıtacağınızı kabul edersiniz.
telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin kısıtlamalar.

3. KISITLAMALAR

YAZILIM'dan herhangi bir ticari marka, ticari isim, telif hakkı bildirimi veya başka bir bildirimi kaldırmayacaksınız ve bunların işbu belge kapsamında alınan kopyalarda korunmasından ve herhangi bir yedek kopyada çoğaltılmasından sorumlu olacaksınız
veya YAZILIMIN herhangi bir bölümünün başka programlarla veya SİTELERLE birleştirilmesi.

YAZILIMIN kopyalarını başkalarına alt lisanslayamaz veya devredemezsiniz. YAZILIM ticari sırlar içerir. YAZILIMI kaynak koda dönüştüremez, tersine mühendislik yapamaz, parçalarına ayıramaz veya başka bir şekilde insan tarafından okunabilir bir forma indirgeyemezsiniz.
Sprintbit Software'in önceden yazılı izni olmadan YAZILIMI DEĞİŞTİREMEZ, UYARLAYAMAZ, ÇEVİREMEZ, KİRALAYAMAZ, KİRAYA VEREMEZ, KÂR AMACIYLA SATAMAZ VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE DEVREDEMEZ VEYA AKTARAMAZ VEYA YAZILIMA VEYA YAZILIMIN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNE DAYALI TÜRETİCİ ÇALIŞMALAR OLUŞTURAMAZSINIZ.

4. KORUMA VE GÜVENLİK.
YAZILIMIN yetkisiz kişilerce erişilmemesini ve yetkisiz kopyalanmamasını, yayınlanmamasını, ifşa edilmemesini veya kullanılmamasını sağlamak amacıyla YAZILIMI korumak için elinizden gelen tüm çabayı göstermeyi ve tüm makul adımları atmayı kabul etmektesiniz.
herhangi̇ bi̇r şeki̇lde tamamen veya kismen dağitim yapilacaktir. YAZILIMIN değerli gizli bilgiler ve ticari sırlar içerdiğini ve yetkisiz kullanım ve/veya kopyalamanın LİSANS VEREN için zararlı olduğunu kabul etmektesiniz.

5. FESİH .

a) Bu DAĞITIM LİSANSI feshedilene kadar geçerlidir. Bu DAĞITIM LİSANSI, hükümlerinden herhangi birine uymamanız halinde LİSANS VEREN tarafından bildirimde bulunulmaksızın derhal feshedilecektir. LİSANS VEREN, aşağıdaki olaylardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde SİZE yazılı bildirimde bulunarak işbu DAĞITIM LİSANSININ herhangi bir hükmünün SİZİN tarafınızdan ihlal edilmesi halinde işbu sözleşme kapsamında verilen lisansı derhal iptal edebilir ve feshedebilir.

b) İşbu belge kapsamında verilen DAĞITIM LİSANSI'nın feshedilmesi üzerine, LİSANS VEREN, LİSANS VEREN'in uğradığı zararları tazmin etmek için gerekli her türlü yasal işlemi yapma hakkını saklı tutar.

6. BASILI MEDYA YAYINCILARI

Bu YAZILIMI bir kitapla birlikte CD-ROM veya manyetik ortamda dağıtmak isteyen basılı medya yayıncıları, bu DAĞITIM LİSANSININ tüm koşullarını kabul etmeli ve ayrıca Sprintbit Software'e kitap/CD-ROM kombinasyonunun bir kopyasını sağlamalıdır. Lütfen bizimle iletişime geçininfo@sprintbit.org

7. GENEL .

Bu DAĞITIM LİSANSI, Illinois Eyaleti, ABD yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacak ve LİSANS VEREN ile SİZİN ve onların haleflerinin, vekillerinin ve yasal temsilcilerinin yararına olacaktır. Bu DAĞITIM LİSANSININ herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde
Yürürlükteki yasalar kapsamında, bu hüküm izin verilen azami ölçüde uygulanacak ve bu Lisansın geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalacaktır. LİSANS VEREN'e gönderilecek tüm bildirimler veya diğer iletişimler info@sprintbit.org adresinee-posta ile gönderilmelidir

İşbu Sözleşme, işbu Sözleşmenin konusuyla ilgili olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve önceki tüm teklifler, anlaşmalar, beyanlar, beyanlar ve taahhütler işbu Sözleşme ile açıkça iptal edilmiş ve hükümsüz kılınmıştır. İşbu Sözleşme, LİSANS VEREN'in usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bir memuru tarafından imzalanmış yazılı bir belge haricinde değiştirilemez veya tadil edilemez.

8. DEVLET KULLANIMI .

YAZILIM Amerika Birleşik Devletleri, kurumları ve/veya araçları ("ABD Hükümeti") için veya adına lisanslanmışsa, Kısıtlı Haklar ile sağlanır. ABD Hükümeti tarafından kullanımı, çoğaltılması veya ifşa edilmesi, aşağıdaki adreste yer alan Teknik Veriler ve Bilgisayar Yazılımı Hakları maddesinin (c)(1)(ii) alt paragrafında belirtilen kısıtlamalara tabidir
DFARS 252.227-7013 veya Ticari Bilgisayar Yazılımının (c)(1) ve (2) alt paragrafları - 48 CFR 52.227-19'daki Kısıtlı Haklar, uygun olduğu şekilde. Üretici Sprintbit Yazılımdır

9. ONAY .

BU YAZILIMI DAĞITARAK, BU DAĞITIM LİSANSINI OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE HÜKÜM VE KOŞULLARINA BAĞLI KALMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLARSINIZ. Bu DAĞITIM LİSANSI ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde, yukarıda belirtilen adresten LİSANS VEREN ile irtibata geçiniz.

Telif Hakkı (c) 2001 - Sprintbit Software tarafından Şimdiki Zaman,
Tüm hakları saklıdır.